Prisbild på att sälja fakturor

Det finns flera fördelar för företag som väljer att sälja fakturor. Bland annat skapas bättre likviditet, förenklad fakturahantering och minskad kreditrisk. Men fördelarna har självklart en pris. Det många företagare frågar sig är därmed vad det kostar. Är det värt att sälja fakturor i förhållande till vad det kostar?

Rörlig kostnad på fakturabelopp

Den kostnad som finns hos alla kreditbolag är den rörliga kostnaden som uppstår på fakturabeloppet. Det kan exempelvis innebära att priset är 2 % av fakturerat belopp. Skickas en faktura på 100 000 kr kommer kreditbolaget att betala ut 98 000 kr till företaget. När sedan kunden betalar in skulden på 100 000 kr har kreditbolaget en förtjänst på 2 000 kr.

Man betalar alltså inte en avgift direkt utan indirekt genom att det dras bort från utbetalat belopp från kreditbolaget. Generellt kan man som företagare välja om man vill sälja fakturor oavsett belopp och kund eller om man vill välja vilka fakturor som ska säljas. Därmed kan man även själv avgöra hur mycket det får kosta per månad.

Denna procentuella siffra är olika stor mellan olika kreditbolag. Dessutom har de generellt en individuell räntesats. Det kan exempelvis vara att de som väljer att sälja fakturor till kreditbolaget får en procentsats på 1 % – 4 %. I detta fall avgör bland annat kreditvärdigheten pris för att factoring, sälja faktura & fakturaköp hos kunden, fakturabelopp och hur många fakturor som säljs per månad. Ju säkrare kreditbolaget anser att det är att pengarna kommer betalas in desto lägre avgift kan de ta ut.

Men även långa avtal och avgifter

Den procentuella avgiften kan sägas vara grunden i fakturaförsäljning. Men det kan även tillkomma fler avgifter. Det kan exempelvis vara en uppstartskostnad. Det kan jämföras med en uppläggningsavgift som därmed bara betalas en enda gång. I det långa loppet gör inte en uppstartskostnad någon större skillnad men för ett litet företag som bara tänkt sälja fakturor vid några enstaka tillfällen per år blir det tydligt avgörande för vilka företag som är billiga och vilka som är dyra.

En annan avgift som kan förekomma är aviavgift. En avgift på 30 – 50 kr per månad. Även denna kan knappast upplevas som stor om man utnyttjar tjänsten ofta.

När man väljer vilket kreditbolag man ska sälja fakturor till bör man även kontrollera hur lång avtalstid som kreditbolaget har. En lång avtalstid påverkar visserligen inte kostnaden direkt. Men samtidigt får man komma ihåg att förhållanden och behov kan ändras över tid vilket gör det irriterande om man är bunden i ett långt avtal.

Be om offert

Det enklaste sättet att få ett tydligt svar på vad det kostar är att fråga. Kontakta ett par kreditgivare som erbjuder factoring och förklara ungefär hur många fakturor, och beloppen på dessa, som du vill sälja per år. Vill du sälja alla dina fakturor kan du därmed utgå från din omsättning och visa på kommande fakturabelopp från detta.

Våga ställ kreditbolagen mot varandra och jämför olika alternativ. Precis som alla branscher vänder sig kreditbolagen mot olika kundgrupper och har därmed anpassat tjänsterna utifrån detta.

 

By